Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 06.11.2023

Niniejsza polityka prywatności Polski Sloty („my”, „nas” lub „nasz”) opisuje, w jaki sposób i dlaczego możemy zbierać, przechowywać, wykorzystywać i/lub udostępniać („przetwarzać”) Twoje dane, gdy korzystasz z naszych usług ( „Usługi”), na przykład gdy:

Pytania lub wątpliwości? Przeczytanie niniejszej informacji o ochronie prywatności pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i możliwości dotyczące prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zasadami i praktykami, nie korzystaj z naszych Usług.

PODSUMOWANIE KLUCZOWYCH PUNKTÓW

W tym podsumowaniu przedstawiono najważniejsze punkty naszej polityki prywatności, ale więcej szczegółów na każdy z tych tematów można znaleźć, klikając łącze znajdujące się pod każdym kluczowym punktem lub korzystając z poniższego spisu treści, aby znaleźć sekcję, której szukasz.

Jakie dane osobowe przetwarzamy? Kiedy odwiedzasz nasze Usługi, korzystasz z nich lub poruszasz się po nich, możemy przetwarzać dane osobowe w zależności od sposobu, w jaki wchodzisz w interakcję z nami i Usługami, dokonywanych przez Ciebie wyborów oraz używanych produktów i funkcji. Dowiedz się więcej o danych osobowych, które nam ujawniasz.

Czy przetwarzamy wrażliwe dane osobowe? Nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych.

Czy otrzymujemy jakieś informacje od osób trzecich? Możemy otrzymywać informacje z publicznych baz danych, partnerów marketingowych, platform mediów społecznościowych i innych źródeł zewnętrznych. Dowiedz się więcej o informacjach zebranych z innych źródeł.

Jak przetwarzamy Twoje dane? Przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia, ulepszania i administrowania naszych Usług, komunikowania się z Tobą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz w celu zapewnienia zgodności z prawem. Za Twoją zgodą możemy również przetwarzać Twoje dane w innych celach. Przetwarzamy Twoje dane tylko wtedy, gdy mamy ku temu ważny powód prawny. Dowiedz się więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane.

W jakich sytuacjach i jakim podmiotom udostępniamy dane osobowe? Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach i określonym stronom trzecim. Dowiedz się więcej o tym, kiedy i komu udostępniamy Twoje dane osobowe.

Jakie masz prawa? W zależności od tego, gdzie się znajdujesz, obowiązujące przepisy dotyczące prywatności mogą oznaczać, że masz pewne prawa dotyczące swoich danych osobowych. Dowiedz się więcej o swoich prawach do prywatności.

Jak korzystasz ze swoich praw? Najłatwiej skorzystać ze swoich praw, składając wniosek o dostęp do danych osobie, której dane dotyczą, lub kontaktując się z nami. Rozważymy każde żądanie i podejmiemy działania zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co robimy z gromadzonymi przez nas informacjami? Zapoznaj się z pełną treścią Polityki prywatności.

SPIS TREŚCI

 1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?
 2. JAK PRZETWARZAMY TWOJE INFORMACJE?
 3. KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 4. CZY KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?
 5. JAK OBSŁUGUJEMY TWOJE LOGOWANIA W SPOŁECZNOŚCIACH?
 6. CZY TWOJE INFORMACJE SĄ PRZEKAZYWANE MIĘDZYNARODOWO?
 7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?
 8. CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD NIEPEŁNOLETNICH?
 9. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
 10. KONTROLA FUNKCJI NIE ŚLEDZENIA
 11. CZY DOKONUJEMY AKTUALIZACJI NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA?
 12. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?
 13. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE O TOBIE ZBIERAMY?

 

 1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Dane osobowe, które nam ujawniasz

W skrócie: Zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz.

Gromadzimy dane osobowe, które nam dobrowolnie przekazujesz podczas rejestracji w Usługach, wyrażając zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, gdy uczestniczysz w działaniach w Usługach lub w inny sposób, gdy się z nami kontaktujesz.

Wrażliwa informacja. Nie przetwarzamy danych wrażliwych.

Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a o wszelkich zmianach w tych danych osobowych musisz nas powiadomić.

Informacje zbierane automatycznie

W skrócie: niektóre informacje — takie jak adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia — są gromadzone automatycznie, gdy odwiedzasz nasze Usługi.

Automatycznie zbieramy określone dane, gdy odwiedzasz Usługi, korzystasz z nich lub poruszasz się po nich. Informacje te nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja, informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszych Usług oraz inne informacje techniczne. Dane te są potrzebne przede wszystkim do gwarantowania bezpieczeństwa i działania naszych Usług, a także do naszych wewnętrznych celów analitycznych i raportowych.

Podobnie jak wiele firm, zbieramy również informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

 1. JAK PRZETWARZAMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane, aby zapewniać, ulepszać i administrować

korzystania z naszych Usług, komunikowania się z Tobą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz w celu zapewnienia zgodności z prawem. Za Twoją zgodą możemy również przetwarzać Twoje dane w innych celach.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe z różnych powodów, w zależności od tego, w jaki sposób korzystasz z naszych Usług, w tym:

 1. KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W skrócie: możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach opisanych w tej sekcji i/lub następującym stronom trzecim.

Być może będziemy musieli udostępnić Twoje dane osobowe w sytuacjach:

 1. CZY KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

W skrócie: możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do gromadzenia i przechowywania Twoich informacji.

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnalizatory WWW i piksele) w celu uzyskania dostępu do informacji lub ich przechowywania. Szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki korzystamy z takich technologii oraz możliwości odrzucenia niektórych plików cookie, znajdują się w naszej Informacji o plikach cookie.

 1. JAK OBSŁUGUJEMY TWOJE LOGOWANIA W SPOŁECZNOŚCIACH?

W skrócie: jeśli zdecydujesz się zarejestrować lub zalogować do naszych Usług za pomocą konta w mediach społecznościowych, możemy mieć dostęp do pewnych informacji o Tobie.

Nasze Usługi umożliwiają rejestrację i logowanie przy użyciu danych konta w mediach społecznościowych osób trzecich (takich jak dane logowania do Facebooka lub Twittera). Jeżeli zdecydujesz się to zrobić, otrzymamy pewne dane z profilu o Tobie od Twojego dostawcy mediów społecznościowych. Informacje profilowe, które otrzymujemy, mogą się różnić w zależności od danego dostawcy mediów społecznościowych, ale często obejmują Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, listę znajomych i zdjęcie profilowe, a także inne informacje, które zdecydujesz się upublicznić na takiej platformie mediów społecznościowych.

Będziemy wykorzystywać otrzymane informacje wyłącznie do celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub w inny sposób wyjaśnionych użytkownikowi w odpowiednich Usługach. Należy pamiętać, że nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za inne sposoby wykorzystania Twoich danych osobowych przez zewnętrznego dostawcę mediów społecznościowych. Zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób gromadzą, wykorzystują i udostępniają Twoje dane osobowe oraz w jaki sposób możesz ustawić swoje preferencje dotyczące prywatności w ich witrynach i aplikacjach.

 1. CZY TWOJE INFORMACJE SĄ PRZEKAZYWANE MIĘDZYNARODOWO?

W skrócie: możemy przesyłać, przechowywać i przetwarzać Twoje dane w krajach innych niż Twój kraj.

Nasze serwery znajdują się w. Jeśli uzyskujesz dostęp do naszych Usług z zewnątrz, pamiętaj, że Twoje dane mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez nas w naszych obiektach oraz przez strony trzecie, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe (patrz „Kiedy i komu udostępniamy Twoje dane osobowe?” powyżej), w i innych krajach.

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Wielkiej Brytanii (UK) lub Szwajcarii, w tych krajach niekoniecznie obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych lub inne podobne przepisy tak kompleksowe jak te obowiązujące w Twoim kraju. Jednakże podejmiemy wszelkie niezbędne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności i obowiązującym prawem.

 1. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo wymaga inaczej.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne).

Jeżeli nie mamy uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy je lub anonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), w bezpieczny sposób przechowuj swoje dane osobowe i izoluj je od dalszego przetwarzania do czasu, aż będzie możliwe ich usunięcie.

 1. CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD NIEPEŁNOLETNICH?

W skrócie: nie zbieramy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie sprzedajemy ich dzieciom.

Nie pozyskujemy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie sprzedajemy ich dzieciom. Korzystając z Usług, oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat lub że jesteś rodzicem albo opiekunem takiej osoby niepełnoletniej i wyrażasz zgodę na korzystanie z Usług przez taką osobę niepełnoletnią. Jeśli poznamy te dane osobowe od użytkowników w wieku poniżej 18 lat, dezaktywujemy konto i podejmiemy uzasadnione kroki, aby niezwłocznie usunąć takie dane z naszych rejestrów. Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek danych, które mogliśmy zebrać od dzieci poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami pod adresem info@polski-sloty.com.

 1. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: możesz sprawdzić, zmienić lub zamknąć swoje konto w dowolnym momencie. 

Wycofanie Twojej zgody: Jeśli opieramy się na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, która może być wyraźna i/lub dorozumiana w zależności od obowiązującego prawa, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?” poniżej.

Należy jednak pamiętać, że nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jego cofnięciem ani, gdy obowiązujące prawo na to pozwala, nie będzie miało wpływu na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które odbywa się w oparciu o zgodną z prawem podstawę przetwarzania inną niż zgoda.

Informacje o koncie

Jeśli w dowolnym momencie chcesz sprawdzić lub zmienić informacje na swoim koncie lub zamknąć konto, możesz:

Na Twoją prośbę o zamknięcie konta dezaktywujemy lub usuniemy Twoje konto i informacje z naszych aktywnych baz danych. Możemy jednak zachować pewne informacje w naszych plikach, aby zapobiegać oszustwom, rozwiązywać problemy, pomagać w dochodzeniach, egzekwować nasze warunki prawne i/lub przestrzegać obowiązujących wymogów prawnych.

 1. KONTROLA FUNKCJI NIE ŚLEDZENIA

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję Do-Not-Track („DNT”) lub ustawienie, które możesz aktywować, aby zasygnalizować swoje preferencje dotyczące prywatności, aby nie monitorować i gromadzić danych o Twojej aktywności związanej z przeglądaniem Internetu. Na tym etapie nie został sfinalizowany jednolity standard technologiczny rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT. W związku z tym obecnie nie odpowiadamy na sygnały przeglądarki DNT ani żadne inne mechanizmy, które automatycznie informują o Twojej decyzji o rezygnacji ze śledzenia online. Jeżeli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego będziemy musieli przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w poprawionej wersji niniejszej Polityki prywatności.

 1. CZY DOKONUJEMY AKTUALIZACJI NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA?

W skrócie: Tak, w razie potrzeby zaktualizujemy to powiadomienie, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona zaktualizowaną datą „Poprawiona” i zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej Polityce prywatności, możemy Cię o tym powiadomić, publikując w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub bezpośrednio wysyłając powiadomienie. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej Polityki prywatności, aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane.

 1. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tego powiadomienia, możesz skontaktować się z nami pocztą na adres:

 1. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE O TOBIE ZBIERAMY?

Na podstawie przepisów obowiązujących w Twoim kraju możesz mieć prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, zmienić te informacje lub je usunąć. Aby poprosić o sprawdzenie, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, wypełnij i prześlij wniosek o dostęp do danych osobowych.

Subskrybuj, aby otrzymywać ekskluzywne oferty bonusowe przez e-mail!
Wszystkie wiadomości e-mail zawierają link rezygnacji z subskrypcji. Dodatkowe informacje można znaleźć w naszej polityce ochrony danych i plików cookies.

Hej! Zbieramy cookies, niestety nie takie, co się je. Warunki przechowywania i info co z nimi robimy możesz sprawdzić w naszej polityce prywatności.